İleri Python ile Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi Sertifika Programı

ÖNEMLİ! Ödeme Yapmadan Önce Mutlaka BAŞVURU Yapmayı Unutmayınız!
SON BAŞVURU TARİHİNE KALAN SÜRE

EĞİTİM PROGRAMINA BAŞVURULAR KONTENJANLAR İLE SINIRLIDIR. ACELE EDİN!

HEMEN BAŞVURU YAP!

 • GÜNCEL EĞİTİM TAKVİMİ
 • SON BAŞVURU TARİHİ: 26 TEMMUZ 2024,CUMA (23:59)
 • Eğitim Tarihleri: 26 Temmuz - 30 Ağustos 2024
 • Sınav Tarihleri: 25 - 30 Ağustos 2024
 • Eğitim Süresi: 1 Ay
 • Eğitim Saati: 23 ders saatinden oluşmaktadır.
 • Eğitim Ücreti: 1700,00 TL


Python, veri bilimi ve makine öğrenmesi gibi alanlarda kullanılan popüler bir programlama dilidir. Veri bilimi, verileri toplama, depolama, analiz etme ve özetleme gibi işlemleri gerçekleştirmeye yarayan bir disiplindir. Makine öğrenimi ise, verileri kullanarak sistemlerin öğrenmesini ve daha sonra öğrendiği bilgiyi kullanarak tahmin yapmasını sağlar. Python, veri biliminde ve makine öğreniminde kullanılan çeşitli kütüphaneler ve araçlar için destek sunar. Örneğin, NumPy, pandas, scikit-learn gibi kütüphaneler veri işleme ve analizi için kullanılırken, TensorFlow, PyTorch gibi kütüphaneler makine öğrenimi için kullanılabilir. Bu kütüphaneler, Python kodlarının yazılmasını ve veri bilimi ve makine öğrenimi işlemlerinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırır.

Eğitim İçeriği

Python Programının Tanıtımı
Kullanım Alanları
İndirilmesi ve Kurulması
Temel Operatörler
Atama Operatörleri
Aritmetik Operatörler
Mantıksal Operatörler
Veri Türleri
Değişken Türüne Göre Değişken Elemanlarına Erişim
Değişken Türleri Arasında Dönüşümler
İşlem Çıktılarının Alınması
Temel Metin İşlevleri
Ön Tanımlı Fonksiyonlar
Fonksiyon Ataması ve Fonksiyonların Yazımı
Lokal ve Global Değişkenler
If İfadesinin Kullanımı
If ve Else İlişkisi
İf,Else ve Elif İlişkisi
Döngüler
For Döngüsü
While Döngüsü
Veri İşleme
Modül Kavramı ve Modülün Çalıştırılması
Numpy Modülünün Yüklenmesi
Rastsal Veri Üretme
Normal Dağılımdan Veri Üretme
Tam Sayı Veri Üretme
Numpy Dizeleri Oluşturmak
Numpy Dizelerinin Özellikleri
Yeniden Şekillendirme İşlemleri
Dizeleri Birleştirme İşlemleri
Dizeleri Ayrıştırma (Splitting) İşlemleri
Dizelerde Sıralama İşlevi
İndeksler ile Elamanlara Erişim
Aralık Seçme İşlemleri
Matrisler ve İki Boyutlu Aralık Seçme İşlemleri
Alt Küme İşlemlerini Gerçekleştirme
Dizelerde Matematiksel İşlemler
Fonksiyonlar ile Matematiksel İşlemler
Temel Matematiksel ve İstatistiksel İşlemler
İki Bilinmeyenli Denklem Sisteminin Numpy Modülü ile Çözülmesi
Pandas Modülünün Yüklenmesi
İndeks Değerlerinin Değiştirilmesi
Sözlükler Yardımı ile Listelerin Oluşturulması
İki Seriyi Birleştirerek Yeni Bir Seri Oluşturma
Pandas Modülünde Eleman İşlemleri
Data Frame (Veri Çerçevesi)
Data Frame (Veri Çerçevesi) Eleman İşlemleri
loc ve iloc İşlevleri ile Değişken Seçme
Koşullu Eleman Seçme İşlevleri
Veri Çerçevelerinde (Data Frame) Birleştirme İşlemleri
Veri Çerçevelerinde (Data Frame) Eşleştirme İşlemleri
İçeri Veri Aktarma ve Dış Ortama Veri Aktarma
Gruplama İşlemleri
Toplulaştırma İşlev
Filtreleme İşlemleri
Tekrarlama Komutları
Sıralama İşlemleri
Dönüştürme İşlevleri
Pivot Tablolar
Veri Görselleştirme
Verileri Kategorilere Ayırma
Barplot Grafikleri
Seaborn Modülünün Kurulumu
Seaborn Modülü ile Dağılım Grafikleri Oluşturma
Seaborn Modülü ile Serpilme Diyagramları Oluşturma
Pandas Modülü ve Seaborn Modülünde Histogramlar ve Benzerlikleri
Farklı Kırılımlara Göre Serpilme Diyagramlarının Elde Edilmesi
Temel İstatistik Bilgileri ?
Anket Verilerine Bakış
Evren ve Örneklem
Betimsel ve Çıkarımsal İstatistik
Değişken, Sabit Parametre
Bağımlı Bağımsız Değişken
Ölçüm Düzeyleri
Sınıflama (Nominal) Ölçek
Sıralama (Ordinal) Ölçek
Eşit Aralıklı (Interval) Ölçek
Temel İstatistiksel Kavramlar
Ortalama
Mod
Medyan
Standart Sapma
Varyans
Korelasyon
Kovaryans
Normal Dağılım
Hipotez Testleri
Hipotez Testinin Aşamaları
Programının Arayüzünün Tanıtılması
Programdaki Menüler
Çalışma Dosyasının Kaydedilmesi ve Açılması
Programda Değişken Görünümü ve Veri Görünümü
Değişken Oluşturma ve Değişkene Özel Ayarlar
Veri Etkiletlerinin Girilmesi
Kategorik Değişkenlere İlişkin Kategori İsimlerinin Atanması
Değişkenin Ölçme Düzeyinin Atanması
Atanan Değişkene İlişkin Veri Girişi
Sürekli Değişkenlerin Kategorik Değişkene Dönüştürülmesi
Görsel Gruplama
Gözlem ve Değişken Erişimi
Gözlem ve Frekans İlave Etme
Değişkenleri Artan ve Azalan Olarak Sıralama
Tüm Gözlemler İçerisinden Alt Küme Olarak Belirli Koşulla Gözlem Seçme
Gözlemleri Ağırlıklandırma
Kategorik Değişkenleri Yeniden Kodlama ile Kategori Birleştirmek
Matematiksel İşlemler ile Değişkenlerden Yeni Değişken Üretmek
Ölçek Hesaplamaları
Anket Verilerinin Güvenilirliğinin Analizi
Çapraz Tablolar Oluşturmak
Frekans Tabloları Oluşturmak
Betimsel İstatistikler Elde Etmek
Normal Dağılım Testlerine İlişkin Hipotezlerin Kurulması
Normal Dağılım Testi
Grup Ortalamalarının Testi
Tek Örneklem t Testi
Bağımsız Örneklem t Testi
Parametrik Olmayan Bağımsız Örneklem Testi (Mann Whitney U)

Program Kazanımları

HEMEN BAŞVURU YAP!

ÖNEMLİ NOT:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ SADECE SERTİFİKALANDIRMA HİZMETİ YAPMAKTADIR.
BU PROGRAM MESLEKİ GELİŞİM AMAÇLIDIR, KESİNLİKLE İŞ GARANTİSİ VEYA ÜNVAN VERMEZ!

SÜREÇ HAKKINDA:

 • İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika elde edebileceğiniz kişisel ve mesleki gelişim programıdır.
 • Derslerin işlenişinde uzaktan eğitim yönetmeliği geçerli olacaktır.
 • Katılımcılar Türkiye'nin her yerinden katılabilir
 • Eğitim başlangıç ve bitiş tarihleri arasında tüm ders videoları 7/24 açık olup dileğiniz zaman aralığında istediğiniz kadar izleyebilirsiniz.
 • Dersleriniz (aksi belirtilmedikçe) Asenkron Eğitim Modeli ile Gerçekleşemektedir
 • Eğitim takvimi bölümünde yer alan başlangıç tarihinde kullanıcı adı ve şifre mesaj yoluyla iletilmektedir. Mesajı eğitim başlangıç gününde almaz iseniz iletişime geçiniz. Bunu takip etmek katılımcı sorumluluğundadır. Mesaj almadığını belirten ve ilerleyen günlerde ulaşan aday süre uzatma veya programı erteleme gibi bir hak talep edemez. Eğitim programı sayfanın başında yer alan tarih itibariyle başlayacaktır.
 • Eğitim programı sayfanın başında yer alan tarih itibariyle başlayacaktır.
 • Sınavlar internet üzerinden, Avrupa online sınav uygulama kriterlerine göre gerçekleştirilecektir. Çoktan seçmeli test şeklindedir. (Aksi belirtilmedikçe)
 • Her adayın 3 sınav hakkı vardır.
 • Sınavda 50 ve üzeri alan adaylarımız sertifika almaya hak kazanacaktır.
 • Eğitim sonunda katılımcılara, "Sertifika Belgesi" e devlet üzerinden verilecektir. Ayrıca fiziki bir sertifika gönderimi yapılmayacaktır!
 • Sertifika, eğitim bitiş tarihinden sonraki 10 iş günü içerisinde e devlet e yansıtılacaktır.

BAŞVURU HAKKINDA:

 • Herhangi bir mezuniyet şartı aranmayıp,(aksi belirtilmedikçe) bu sertifika eğitimine herkes başvurabilir. Başvurusu olmayan adayların ödemeleri kabul edilmemektedir.
 • Başvurusu olmayan adayların ödemeleri kabul edilmemektedir.
 • Kaydınızı sayfa üzerinden oluşturabilirsiniz.
 • Ödeme işlemini aşağıda yer alan banka hesabından gerçekleştirebilirsiniz.
 • Ödeme işlemi sonrasında dekont, makbuz ya da ekran görüntüsünü 0549 860 00 34 iletişim numarasına whatsapp üzerinden iletmeniz gerekmektedir.
 • Ödeme işlemi sırasında açıklama kısmına "Ad, Soyad, TC Kimlik No ve Eğitim Adı" yazılmalıdır. (Sığmaz ise whatsapptan bildiriniz)
 • Ödeme esnasında alıcı adı / hesap sahibi kısmına "İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Sığdığı kadar yazınız.)" yazdığınıza dikkat etmeniz gerekmektedir.
 • Başvuru esnasında hatalı doldurulan bilgiler aday sorumluluğundadır.
 • Başvuru oluşturduğunuz bilgiler ile sistem girişleriniz açılacaktır. Tüm bilgileri doğru ve eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

HEMEN BAŞVURU YAP!

BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ


Banka Adı : Halk Bankası
Hesap Sahibi : İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Sığdığı kadar yazınız, kısaltma yapmayınız.)
Şube Adı/Kodu : Halk Bankası Beyazıt Şubesi / 820
Hesap No : 06200404
IBAN : TR87 0001 2009 8200 0006 2004 04

Açıklama kısmına; eğitim adını, adınızı ve soyadınız ile birlikte TC Numaranızı yazmalısınız.

ÖNEMLİ NOT:
BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN ÖDEDİKLERİ ÜCRET HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN İADE EDİLEMEZ! LÜTFEN BAŞVURUNUZU YAPMADAN ÖNCE BİLGİLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ VE İADE TALEBİNDE BULUNMAYINIZ!

SERTİFİKA ÖRNEĞİ

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Sertifika Örneği

İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sertfika Programları WhatsApp Hattı