P4C|Kolaylaştırıcılar İçin Derinleşme Eğitimi (CANLI)

EĞİTİM PROGRAMINA BAŞVURULAR KONTENJANLAR İLE SINIRLIDIR. ACELE EDİN!

ÖN BAŞVURU YAP!

 • Planlanan Eğitim Ücreti: 1700,00 TL


P4C |Kolaylaştırıcılar İçin Derinleşme Eğitimi (CANLI)

Eğitim; tanışma, derinleşme ve uzmanlaşma adında üç bölümden oluşan ana tasarımın ikinci adımı ile sınırlıdır. Katılımcıların, kurumumuzca ya da bir başka yerden “tanışma” adını verdiğimiz “başlangıç” seviyesini tamamlamış olmaları beklenmektedir. 

Eğitim, “Philosophy for/with Children” (P4wC) olarak bilinen “Çocuklarla / Topluluklarla Felsefe” (ÇF/TF) yöntem ve teknikleriyle başlangıç seviyesinde tanışanların göreli anlamda derinleşmelerini amaçlar. Eğitime katılanlar, ÇF/TF Kolaylaştırıcı (Uygulayıcı) Belgesi almaya hak kazanırlar.

Çocuklarla Felsefe (Philosophy for/with Children – P4wC) ya da Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children – P4C) yöntemi, 1970’lerde Lipman tarafından geliştirilir. İlerleyen süreçte teorik çerçeveye uygun okullarda kullanılabilecek içerikler üretilir ve yöntem yaygınlaşır. P4wC yani Philosophy for/with Children diye kavramsallaşan çocuklar için/ile felsefenin temelini Sokratik Yöntem oluşturur. Temel aksiyomu, toplumsallıklık içine doğan her çocuklar dahil her öznenin filozofça sorular sorup felsefe yapabileceğidir.

Program, kolaylaştırıcıların derinleşmelerini murad ettiğinden katılımcıların çalışma alanlarına dair pedagojik yöntem ve uygulamalara vakıf olduklarını varsayımına dayanır. 

Eğitim İçeriği

Uygulamayı odağa alarak kuramsal dayanakları somutlaştırılarak temellendirmek 
Katılımcıların P4wC alanında aldıkları başlangıç seviyesindeki kuramsal temelleri “saha”ya tercüme edebilmelerini sağlayacak daha çok uygulama becerilerini derinleştirmek
Katılımcıların örnek atölyeler tasarlamalarını ve uygulamalarını sağlamak
Uygulamaya yönelik literatür desteği sağlamak
P4wC Kolaylaştırıcı Derinleşme Eğitimi, kuramsal temellerin kompoze edilmesi, içerik geliştirme örnekleri, örnek atölye tasarımları, katılımcıların atölye tasarlama süreç ve uygulamaları ile süpervizörlüklerden oluşur
Eğitim, yönteminin ruhuna uygun, katılımcılarla etkileşimli yürütülür
Değerlendirme araçları eğitim sürecine koşut etkin biçimde kullanılır

Program Kazanımları

Eğitim sonrasında elde edeceğiniz belgeniz ile kişisel ve mesleki gelişiminize katkıda bulunabilirsiniz. Hazırlanan bu eğitim sayesinde kariyerinizi daha başarılı bir noktaya taşımanız muhtemeldir.

Kimler Katılabilir

P4C Temel ya da Başlangıç seviyesi eğitimini alanlar
Örgün ve yaygın eğitimde çalışan ve/veya aday eğitimciler
Çocuklarla ve gençlerle çalışan uzmanlar
Çocuklu ve/veya çocuk düşünen ebeveynler
Çocuklarla Felsefe alanına ilgi duyanlar

BU PROGRAMA SADECE KOLAYAŞTIRICI EĞİTİMİ ALMIŞ OLANLAR KATILABİLMEKTEDİR.

AYRINTILAR

Dersler “canlı” olarak Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşecektir. Uzaktan Eğitim Sistemi içersinden Canlı izlenebilir. Ayrıca Bant Kaydı Sisteme yüklenecektir.
CANLI YAYINA KATILIM ZORUNLUDUR.


Eğitim Sonunda Ödev gönderimi ve Proje ile değerlendirme gerçekleşecektir.

Eğitim atölye formatında gerçekleşeceğinden kursiyerlerin kameraları açık şekilde katılmaları beklenmektedir. 
Eğitim sürecinde paylaşımlar “bulut” ortamında yapılacaktır; bulut ortamında çalışma için ihtiyaç duyanlarla ayrıca oryantasyon çalışması yapılacaktır. 
Eğitim Süresi: 45 Uzaktan Eğitim Ders Saatidir.
Kontenjan: 40 kişidir.

EĞİTİMCİ / KOLAYLAŞTIRICI ÖZEGEÇMİŞİ / METİN V. BAYRAK 

Hacettepe Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans seviyesinde felsefe öğrenimi görerek formel eğitimini tamamladı.

Felsefe, “alternatif eğitim”, mimarlık ve sanatla ilgileniyor. Kavram yontucusu ve bilgi işçisi olarak dert edindiği kavramlara, ağına takılan olaylara dair felsefeleştirici nitelikteki üretimlerini konferanslar, eğitimler, atölye çalışmalarıyla ve adına “yazılama” dediği blog felsefeleştirileriyle kamusallaştırmakta.

Profesyonel yaşamını; sosyal ve kültürel proje tasarımları ve ilgili süreçlerin yürütücülüğünü; bireysel ve kurumsal felsefi danışmanlıklar; çocuklarla felsefe kolaylaştırıcı eğitimleri; katılımcı süreç tasarımları; akademisyenlik, editörlük yaparak sürdürüyor.

Ulusal ve uluslararası pek çok sivil toplum kuruluşu gönüllüsü bir eylemcil olarak da hayata dokunmaya çabalıyor.

ÖN BAŞVURU YAP!

ÖNEMLİ NOT:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ SADECE SERTİFİKALANDIRMA HİZMETİ YAPMAKTADIR.
BU PROGRAM MESLEKİ GELİŞİM AMAÇLIDIR, KESİNLİKLE İŞ GARANTİSİ VEYA ÜNVAN VERMEZ!

SÜREÇ HAKKINDA:

 • İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika elde edebileceğiniz kişisel ve mesleki gelişim programıdır.
 • Derslerin işlenişinde uzaktan eğitim yönetmeliği geçerli olacaktır.
 • Katılımcılar Türkiye'nin her yerinden katılabilir
 • Eğitim başlangıç ve bitiş tarihleri arasında tüm ders videoları 7/24 açık olup dileğiniz zaman aralığında istediğiniz kadar izleyebilirsiniz.
 • Eğitim takvimi bölümünde yer alan başlangıç tarihinde kullanıcı adı ve şifre mesaj yoluyla iletilmektedir. Mesajı eğitim başlangıç gününde almaz iseniz iletişime geçiniz. Bunu takip etmek katılımcı sorumluluğundadır. Mesaj almadığını belirten ve ilerleyen günlerde ulaşan aday süre uzatma veya programı erteleme gibi bir hak talep edemez. Eğitim programı sayfanın başında yer alan tarih itibariyle başlayacaktır.
 • Eğitim programı sayfanın başında yer alan tarih itibariyle başlayacaktır.
 • Sınavlar internet üzerinden, Avrupa online sınav uygulama kriterlerine göre gerçekleştirilecektir. Çoktan seçmeli test şeklindedir. (Aksi belirtilmedikçe)
 • Her adayın 3 sınav hakkı vardır.
 • Sınavda 50 ve üzeri alan adaylarımız sertifika almaya hak kazanacaktır.
 • Eğitim sonunda katılımcılara, "Sertifika Belgesi" e devlet üzerinden verilecektir. Ayrıca fiziki bir sertifika gönderimi yapılmayacaktır!
 • Sertifika, eğitim bitiş tarihinden sonraki 10 iş günü içerisinde e devlet e yansıtılacaktır.

BAŞVURU HAKKINDA:

 • Herhangi bir mezuniyet şartı aranmayıp,(aksi belirtilmedikçe) bu sertifika eğitimine herkes başvurabilir. Başvurusu olmayan adayların ödemeleri kabul edilmemektedir.
 • Başvurusu olmayan adayların ödemeleri kabul edilmemektedir.
 • Kaydınızı sayfa üzerinden oluşturabilirsiniz.
 • Ödeme işlemini aşağıda yer alan banka hesabından gerçekleştirebilirsiniz.
 • Ödeme işlemi sonrasında dekont, makbuz ya da ekran görüntüsünü 0549 860 00 34 iletişim numarasına whatsapp üzerinden iletmeniz gerekmektedir.
 • Ödeme işlemi sırasında açıklama kısmına "Ad, Soyad, TC Kimlik No ve Eğitim Adı" yazılmalıdır. (Sığmaz ise whatsapptan bildiriniz)
 • Ödeme esnasında alıcı adı / hesap sahibi kısmına "İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Sığdığı kadar yazınız.)" yazdığınıza dikkat etmeniz gerekmektedir.
 • Başvuru esnasında hatalı doldurulan bilgiler aday sorumluluğundadır.
 • Başvuru oluşturduğunuz bilgiler ile sistem girişleriniz açılacaktır. Tüm bilgileri doğru ve eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

ÖN BAŞVURU YAP!

SERTİFİKA ÖRNEĞİ

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Sertifika Örneği

İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sertfika Programları WhatsApp Hattı